Skip to main content

Interne communicatie bij Fudura

Een doeltreffend verbetertraject voor interne communicatie.

De VRAAG

In ons werk ontdekken we regelmatig dat er een vraag achter de vraag zit. Dit was ook het geval bij Fudura. De oorspronkelijke vraag van ‘willen jullie een jaarplan ontwikkelen?’ hebben we samen omgezet naar de vraag waar het echt om draaide ‘hoe moeten we de interne communicatie inrichten om de tevredenheid van onze medewerkers te vergroten?’

DE RESULTATEN

Om inzicht te krijgen in de huidige situatie binnen Fudura hebben we ervoor gekozen om een brede onderzoeksaanpak te hanteren. Dit houdt in dat we zowel desk- als fieldresearch hebben uitgevoerd bij verschillende Fudura-vestigingen in Nederland. Dit resulteerde o.a. in de volgende resultaten:

  • Verbeterplan met betrekking op de interne communicatie
  • 360 graden middelenmix

ONZE AANPAK

Verbeterplan voor de interne communicatie

De eerste fase van dit traject zijn we gaan ontdekken wat de werkelijke uitdaging zijn van Fudura. Wij zijn in de “huid gekropen” van de medewerkers. We hebben diepte interviews gehouden, hebben Ontwerpdenksessies met teams gedaan en hebben meegelopen met een aantal medewerkers. Op deze manier hebben we naar diverse invalshoeken geluisterd, de uitdaging van verschillende kanten te bekijken en zijn we de behoeftes van de medewerkers gaan begrijpen. Vervolgens zijn we de diepte in gegaan aan de hand van de verkregen inzichten. Om daarna heel veel nieuwe ideeën te genereren.